به نام خلاق بی‌همتا

«و قسم به این شهر امن و امان...» (قرآن مجید، آیه 8 سوره تین)

 

بسیار خوانده و شنیده ایم که شهرمکان تمدن است، جایی که انسان فارغ از دغدغه های مادی زندگی جنبه های معنوی وجود خود را رشد دهد. قرار بود که شهر، مرکزی باشد برای رشد فرهنگ در بستر طبیعت و در هماهنگی با آن اما اکنون تقاضاهای انسان معاصر از طبیعت مرزهای حیاتی زمین را زیر پا گذاشته است .تأثیر تجمعی فعالیت ها ی انسان به ویژه در شهر ها درحال فرسایش ساختارهای بیو فیزیکی و عملکردهای پشتیبان حیات شده است. به دنبال چالشهایی مانند ترافیک، کمبود و گرانی مسکن، تخریب اکوسیستم ها، آلودگی آب، هوا و خاک، افزایش نیاز برای جمع آوری پسماندها، درگیری ها و ناهنجاری های اجتماعی و عدم یکپارچگی جامعه، شهر باز هم اهمیت بیشتری یافته است. این بار برای اینکه شهر به عنوان اصلی ترین مکان سکونت و استقرار بیش از نیمی از جمعیت جهان بدون داشتن محیط‌زیستی امن و سالم، قادربه ادامه حیات با کیفیت ودر خور انسان نیست. به همین جهت، حفظ و حمایت از محیط‌زیست شهر و سالم نگه داشتن آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی برای ادامه حیات و تمدن مورد توجه بسیار قرار گرفته است.در واقع اگرچه  شهرها بزرگترین واحدهای زیستی با ظرفیت بالا برای ایجاد عدم تعادل های معماری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و منابع طبیعی محسوب می شوند ،در عین حال کوچکترین مقیاسی هم هستند که در آنها مشکلات میتوانند به طور موثر و با  روش های منسجم، جامع و پایدار حل شوند.

برنامه‌ریزی شهر و شهرسازی ریشه‌ای کهن در تمدن کهن ایران عزیز دارد. این تمدن غنی محصول تبلور اندیشه‎‌های زرین دانشوران و هم‌افزایی‌های ارزشمند علمی-پژوهشی آنها با جامعه و طبیعت بوده است. موقعیت ژئواستراتژیک و حساس سرزمینی، در کنار محیط‌زیست طبیعی و انسانی غنی و متنوع کشورمان باعث شده تا یکی از مباحث مطرح در حوزه پژوهشگران دغدغه‌مند ایرانی، مدیریت پایدار شهر و فراشهر باشد. با توجه به مسائل ذکر شده، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست  دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور در زمینه محیط زیست، بر آن شد تا با برگزاری اولین کنفرانس محیطزیست شهری مورخه 8 , 9 آبان ماه  1403گردهمایی علمی با حضور سرآمدان کشور و ارائه آخرین یافته‌های علمی در این زمینه برگزار نماید. این کنفرانس با هدف ایجاد بستر همفکری و تعامل سازنده متخصصان دانشگاهی با مدیران،‌ صنعت گران، کارآفرینان و سایر دغدغه‌مندان حوزه‌ محیط‌زیست شهری، برای حل تضاد های محیط زیستی شهری و حرکت به سوی محیطزیست شهری پایداربرگزار خواهد شد.

در پایان، هیئت رییسه اولین کنفرانس محیط زیست شهری ضمن قدردانی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های دست‌اندکاری که مراتب حمایت خود از این همایش را ابراز کرده‌اند، امیدوار است استقبال شایسته اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم کشور از این رویداد باعث تداوم گفتمان‌سازی و توسعه پژوهش‌های نظری و عملی ارزشمند در این زمینه شود.

دکتر مجید مخدوم فرخنده                             دکتر شهرزاد فریادی                                    دکتر اسماعیل صالحی

رییس همایش                                          دبیر علمی همایش                                        دبیر اجرایی همایش