برگزاری اولین جلسه شواری سیاست‌گذاری نخستین همایش ملی محیط‌زیست شهری
16 اسفند 1402
برگزاری اولین جلسه شواری سیاست‌گذاری نخستین همایش ملی محیط‌زیست شهری
اولین جلسه شواری سیاست‌گذاری نخستین همایش ملی محیط‌زیست شهری با حضور استاد پیشکسوت جناب آقای دکتر منوچهر طبیبیان در دبیرخانه دانشکده تحصیلات محیط‌زیست دانشگاه تهران مورخ سه‌شنبه 15 اسفند 1402 تشکیل شد.