برگزاری اولین جلسه‌ی داوری مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش
29 فروردین 1403
برگزاری اولین جلسه‌ی داوری مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش

اولین جلسه‌ی داوری مقالات ارسالی به نخستین همایش ملی محیط‌زیست شهری دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران در محل دبیرخانه همایش مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد.